กรวยน้ำดื่ม

 

กรวยน้ำดื่ม เกรด มอก.
บรรจุ 4,500 ใบ