กระดาษชำระม้วนใหญ่

กระดาษม้วนใหญ่แครี่พลัช
(เนื้อเวอร์จิ้นท์)
1 ชั้น บรรจุ 12 ม้วน

กระดาษม้วนใหญ่แครี่พลัช
(เนื้อเวอร์จิ้นท์)
2 ชั้น บรรจุ 12 ม้วน

กระดาษม้วนใหญ่ริวี่
(เนื้อเวอร์จิ้นท์)
2 ชั้น บรรจุ 12 ม้วน

กระดาษม้วนใหญ่แอคเซฟ
(เวอร์จิ้นท์)
2 ชั้น เนื้ออัดลาย บรรจุ 12 ม้วน

กระดาษม้วนใหญ่ริเวอร์โปรส์
สเปเชี่ยล
1 ชั้น บรรจุ 12 ม้วน

กระดาษม้วนใหญ่ริเวอร์โปรส์
สเปเชี่ยล
2 ชั้น บรรจุ 12 ม้วน