กระดาษเช็ดปาก

กระดาษเช็ดปากป๊อบอัพ
200 แผ่น บรรจุ 60 ห่อ