กระดาษเอนกประสงค์

กระดาษเอนกประสงค์ม้วนยาว
บรรจุ 48 ม้วน