อุปกรณ์ทำความสะอาด

ไม้ถูพื้น
แปรงขัดพื้นด้ามยาว

ที่โกยขยะพลาสติก

ไม้กวาดอ่อน
ไม้กวาด กทม.

ถุงมือยางสีส้มอย่างดี